Hai bệnh nhân chạy thận ở Nghệ An bị nhiễm trùng máu | VTC14