Hàm DB trong excel – Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần
Tin học ứng dụng
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH
“Ý nghĩa: Hàm DB dùng để tính khấu hao của tài sản trong một kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định.


Cú pháp: DB(cost, salvage, life, period, [month])
-Cost: Chi phí ban đầu của tài sản
-salvage: Gía trị thu hồi của tài sản
-Life: Số kỳ khấu hao của tài sản
– Period: Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao.
-Month: Số tháng trong năm đầu tiên. Nếu bỏ qua đối số month, nó được giả định là 12.

Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/