Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019
Hàng chục người bị phong toả tài sản vì liên quan Alibaba | Alive World
Gần 20 người là giám đốc các chi nhánh, công ty con của Địa ốc Aliababa, và cả cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện bị phong toả tài sản.
#Alive_World

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/