Hạt Mít – Thần Dược Ở Nhật: 200.000/kg Còn Ở Việt Nam Thì Bị Bỏ Vào Sọt Rác Thật Là Lãng Phí