HERI cảm thấy bất ngờ vì bụng mẹ to bất thình lình nhưng sự thật là..!