Hết hồn khi đi cáp treo vượt biển Dài nhất Thế giới ở Hòn Thơm Phú Quốc