Tổng hợp những động từ tiếng Trung cơ bản và thông dụng nhất. Cách sử dụng động từ tiếng Trung chỉ sinh hoạt hàng này, động từ tiếng Trung biểu thị động tác, động từ chỉ hoạt động tâm lý và một số các động từ tiếng Trung thường gặp khác
===
Xem thêm các bài học khác cùng chủ đề:
Động từ tiếng Trung:
Tính từ tiếng Trung:
Lượng từ tiếng Trung:
Động từ li hợp tiếng Trung:
Phương vị từ trong tiếng Trung:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/