Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app quản lý thu chi trên Android.
Cài đặt miến phí tại:

Tất cả trên smartphone:
Quản lý thu chi kinh doanh
Quản lý thu chi cá nhân
Quản lý thu chi hộ gia đình
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng
Sao lưu và backup dữ liệu tài chính dễ dàng
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính
Quản lý vay nợ
Quản lý trả nợ vay
Quản lý thanh khoản hợp đồng
Quản lý tài chính cá nhân
Quản lý tài chính tiêu dùng
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi
Fanpage góp ý:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/