Nghiệp vụ tiếp theo của người hướng dẫn viên du lịch là nắm kĩ các nguyên tắc và lưu ý trong suốt quá trình chương trình tour diễn ra. Phần đầu trong nội dung chia sẻ này sẽ là những lưu ý về Chào Đoàn và kĩ thuật Briefing tour trước khi chương trình tham quan diễn ra.

#Huongdanviendulich #ChaoDoan #LongNguyenChannel

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/