Khoảng 65.000 người tham gia Hội chợ du lịch quốc tế 2019