Khối tài sản khổng lồ của người đẹp mời được 2 tài tử Hàn Quốc sang Việt Nam giao lưu