Không Có Vấn Đề Tòa Thánh Sắp Bị “Phá Sản”
Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, phủ nhận các hư cấu của báo chí cho rằng Tòa Thánh đang trên đà “phá sản” và không có khả năng chi trả các chi phí.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/