VTC14 | KHÔNG SỬ DỤNG ĐỒ NHỰA DÙNG MỘT LẦN TRÊN VỊNH HẠ LONG
Từ ngày 1/9, thay cho việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, các đơn vị kinh doanh trên vịnh Hạ Long sẽ dùng đồ bằng giấy như cốc giấy, túi giấy là những vật liệu sinh học thân thiện với môi trường, dễ phân hủy. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của du khách.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/