Kiên Giang, khởi tố nhóm ngư phủ trộm cắp tài sản của ngư dân