Kinh hãi hình ảnh nhóm cướp nhí cướp tài sản ở cửa hàng Ministop