Nhóm Thiện Nguyện Bạn và Tôi, Biên Hòa, Đồng nai ra Pleiku, tặng quà cho hai làng tại huyện Đăk Đoa. Anh em chúng tôi tại tỉnh Gia Lai đã tiếp sức cho đoàn. Hành trình đầy gian khó tại vì trời mưa nhiều nên đường rất khó đi vào hai làng. Nhưng chúng tôi vẫn không chùng bước và đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đêm đến hành phúc và niềm vui cho bao người!! #truongvanhiep #tuthiengialai
® Bản quyền video thuộc

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2