Lục Nam: Nông dân lo lắng vì giá dứa liên tục giảm