Chiếc Lexus đang đỗ trên đường lái xe còn ngồi trong xe mà anh này dám vặt gương, Lái xe bắt được đánh cho một trận, gọi công an. Nhìn cũng tội anh ăn trộm nhưng lái xe người ta mồ hôi nước mắt vặt mất cái gương Lexus thì hết cả tháng lương. Sắp tết rồi…

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/