Nhạc hoa hay nhất: Tương Tư Thập Giới

Tại sao nói ngài ấy điên?!

Nếu không điên tại sao, cứ mỗi lần thượng triều, về đến vương phủ ngay lập tức bước vào Tây Noãn các, ở mãi không ra

Nếu không điên, tại sao cứ ngơ ngẫn dưới tán đào thụ, một mình nói chuyện?

Nếu không điên, hà cớ gì lại si ngốc vuốt cổ cầm, bật cười chua chát?!

Không có ai biết, mỗi khi xuân đến, y lại bẻ một nhành đào nhỏ đặt trước giường trong Tây Noãn các

Không có ai biết, khi hạ đến, chiều chiều y lại ôm lấy cổ cầm ngồi lên thuyền ra giữa hồ ngơ ngẩn

Không có ai biết, thu qua đông đến, y lại chuẩn bị thật nhiều than sưởi ấm, chất đầy Tây Noãn

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri