mang thai có kinh nguyệt không ? – mang thai vẫn có kinh