Máy Bánh Tráng Bò Bía ( Lắp đặt Châu Đốc )- Sawaki – HOTLINE: 0898.345.756 – 0898.698.756