www.maypho.net +84 938 141 566
• Giá bán: 3.000$ – U.S hotline Viber +19162728209
• Đạt chuẩn vệ sinh và an toàn của Mỹ, Úc, Canada, Đức, Singapore, Hàn Quốc, Taiwan,…
•Làm được phở tươi, bánh ướt, phở cuốn
• Địa chỉ: Thủ_Đức_Sài_Gòn
• Email: vanphongdl@gmail.com www.mayphomini.com Để xem thêm nhiều loại máy phở tươi mini, máy tráng bánh ướt mini, máy tráng bánh cuốn mini, máy bún tươi, máy mì quảng, máy hủ tíu, máy xay bột gạo…

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tracyhyde.net/category/giai-tri/