Min tiêm mũi Viêm não Nhật Bản đầu tiên (23/6/2019)