Ban đầu, Đỗ Minh Lễ đổ hết mọi tội lỗi liên quan đến chuyện tiền trang Nhật Xương Hoà cho Triệu đại nhân. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Bạch Thạch đã thu thập đầy đủ chứng cứ để tố ngược hắn. Thêm vào đó, do tình hình làm ăn của Cục dệt máy không khả quan, Đỗ Minh Lễ quyết định bán rẻ lô vải để lôi kéo người mua. Không ngờ rằng, Châu Doanh lại ra đòn lợi hại hơn, khiến các thương nhân buôn vải quyết không làm ăn với phía Đỗ Minh Lễ.
Trước sự hy sinh của thuộc hạ Tra Khôn, Đỗ Minh Lễ may mắn thoát khỏi vòng vây của Triệu đại nhân và Văn tiên sinh. Hắn cầu cứu Trương tiên sinh nhưng chẳng ngờ rằng, ông ta lại rơi vào bẫy của Triệu Bạch Thạch. Vì ham hư vinh, Trương tiên sinh đã lừa Đỗ Minh Lễ, giúp người của Triệu đại nhân thành công vây bắt được hắn. Sau cùng, Đỗ Minh Lễ đã xuống tay giết Trương tiên sinh rồi tự kết liễu mạng sống của chính mình.
SUBSCRIBE MORE FULL FILM
✅ Subcribe :
✅ Fanpage:

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri