Trước sự hy sinh của thuộc hạ Tra Khôn, Đỗ Minh Lễ may mắn thoát khỏi vòng vây của Triệu đại nhân và Văn tiên sinh. Hắn cầu cứu Trương tiên sinh nhưng chẳng ngờ rằng, ông ta lại rơi vào bẫy của Triệu Bạch Thạch. Vì ham hư vinh, Trương tiên sinh đã lừa Đỗ Minh Lễ, giúp người của Triệu đại nhân thành công vây bắt được hắn. Sau cùng, Đỗ Minh Lễ đã xuống tay giết Trương tiên sinh rồi tự kết liễu mạng sống của chính mình.

SUBSCRIBE MORE FULL FILM
✅ Subcribe :
✅ Fanpage:

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri