Giúp Mama Duck tìm thấy tất cả những con vịt nhỏ của mình trong vườn ươm trẻ em vần điệu “Five Little Duck”! Bạn có thể đếm tất cả những con vịt? Học đếm trong khi bạn hát theo.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Bob The Train App – Download Now

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/