Nam Định: Thợ điện bị giật tử vong khi đang thay đường dây | THDT