Ngâm chân với gừng chữa bệnh ho cho trẻ hiệu quả cao