NGANG NHIÊN XÂM HẠI TÀI SẢN THI HÀNH ÁN – TRUYỀN HÌNH NGƯỜI ĐƯA TIN – CQ TR/THÔNG HỘI LUẬT GIA VNVụ án xét xử xong. Án đã tuyên giữ nguyên toàn bộ lệnh kê biên chuyển Thi hành án khắc phục hậu quả cho 27 người bị hại.
Quyết định thi hành án đã có, thông báo đã được gửi đến những người đang quản lý tài sản biết để thực hiện…
Nhưng sự việc đã diễn ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Mời các ac xem theo dõi vụ án và đóng góp ý kiến cho chúng tôi.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/

One Response

  1. Long Lương Hùng 17/10/2019

Add Comment