Nguyên nhân không ngờ cái chết của ông chủ tiệm may tại Thái Nguyên