VTC | Cận thị là loại bệnh về mắt phổ biến ở trẻ, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt do thị giác kém.

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/lam-dep