NGUYÊN TẤN DŨNG cùng gia tộc bán tháo tài sản DI TẢN SANG MỸ ngay khi có tin Cụ Trọng ra lệnh bắt