Người Việt sống ở Mỹ hàng năm phải trả trên 12 nghìn USD tiền lãi và tiếp tục trả 30 năm = 360 nghìn tiền lãi khi mua căn nhà 300 nghìn USD.
Đây là con số tài chính không ai dạy trong trường học.
Con số đó chứng tỏ căn nhà để ở là tiêu sản, với lạm phát 2% mỗi năm sau 30 năm cho dù căn nhà tăng giá gấp đôi thì số tiền lãi cũng không là bao nhiêu

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/