Nhà Thờ Con Gà hay còn gọi là Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng là nhà thờ Công Giáo thuộc Giáo phận Đà Nẵng.
-Được xây dựng từ thời Pháp thuộc
-Trên nóc nhà thờ, đỉnh cột thu lôi là biểu tượng Con Gà nhằm đoán và dự báo được hướng gió.
-Là một địa điểm tham quan lý tưởng của thành phố Đà Nẵng.
#nhathocongadanang #nhathochanhtoadanang #diadiemvuichoitaidanang

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/