VTC Now | Tại Hội nghị Trung ương 11 ngày 7/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Nhân dân, cán bộ kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có một báo cáo chính trị xứng tầm”.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/