Nhân dân Quảng Trị với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại