Nóng: Khách hàng Alibaba có nguy cơ mất trắng tài sản?
Khách hàng trót xuống tiền đầu tư vốn vào Địa ốc Alibaba như đang “ngồi trên đống lửa” vì lo mất trắng tài sản và không biết quyền lợi của mình sẽ được bảo vệ như thế nào.

#TINTUCTONGHOP

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/