Ống dẫn nước khổng lồ của nhà máy thủy điện đa nhim ninh thuận.