Phá thai 5 tuần tuổi bằng thuốc an toàn như thế nào? Thai 5 tuần tuổi được xem là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành phá thai, vì lúc này bào thai đã đi vào trong buồng tử cung, kích thước thai còn nhỏ và mỗi liên hệ giữa bào thai và người mẹ chưa nhiều.

Tag: #Phathai #Phathai5tuan #Dakhoayhocquocte #12kimma

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/