Phân tích và thiết kế Dashboard đẹp trong Excel
Khoá học sẽ dẫn dắt các bạn đi từ dữ liệu tới các bước phân tích, đặt câu hỏi và xử lý dữ liệu để có thể tạo ra được một Dashboard hoàn chỉnh đẹp về thẩm mỹ và sẵn sàng trợ giúp quyết định quan trọng trong doanh nghiệp
▷ Đăng ký: hãy comment số điện thoại bạn sẽ được chăm sóc và hướng dẫn.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe