Phát Bánh Mì pate miễn phí cho bà con xã Hòa Bình Thạnh – Quà tặng của anh Kenny Truong