#phimhoathinhdoremon
#doremon
#hoathinh
#phimhoathinh
#phimhoathinhdoraemon
#doremontapcuoi
#doremon2018
Mọi đóng góp ý tưởng ,liên hệ quảng cáo nhắn tin qua page :
Khoảng Lặng +
↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘

Hoặc nhắn tin qua email:minhkhue587@gmail.com
Mỗi ý tưởng mỗi đoạn phim hay sẽ được trả phí tương ứng .
Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi…✔

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri