#LýTrang #TâyBắc
Phong cảnh Tây Bắc. vùng núi vùng cao Tây Bắc rất là đẹp phong phú phong cảnh các nơi xá tận xã Mường Vi. xã Bản Xèo. xã Mường hôm. phong cảnh ruộng đồi vách đá miền núi tây bắc rất là phong phú phong cảnh rất là đẹp

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2