Polyp túi mật có tự biến mất không? Cách điều trị polyp túi mật