PTĐ 32 : KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU HAY KHÔNG CÓ KINH Làm sao để ổn định ? Nổi niềm được chia sẻ