Hamburger Chía Núi bán tại địa chỉ giao lộ giữa đường Ngô Quyền và Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
THANKS FOR YOUR WATCHING
FOLLOW US:
Facebook: (Sài Gòn Đa Sắc)
CONTACT: Email: saigoncolorful0909@gmail.com
Phone: 0977.309.927

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh