Quảng Bình: Mưa lũ nghiêm trọng nhiều nơi hoãn khai giảng| VTC14