repair air conditioner SANYO U4 error, when transferring the discharge mode, squeeze no rotation of the laundry cage.Important clean.I made this video to guide the board, looking forward to your viewing and support Kênh chia sẻ kiến thức online miễn phí và nhưng clip gây cười
Tác giả là Gdthienancompany là người chia sẻ các khóa học về điện-điện lạnh, đã giúp rất nhiều người học nghề youtube thành công và đạt được kết quả cực kỳ tốt từ kiến thức học online (Study Online).
Đặc Biệt mọi thứ bạn có thể Học Từ Xa trên mạn (Distance Learning).
Bạn có thể đăng ký khóa học miễn phí tại đây:
Xin Cảm ơn!

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe