Sầm Sơn: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản