SẾP CTY ĐỊA ỐC ALIBABA DẠY NHÂN VIÊN ĐỐI PHÓ VỚI KHÁCH HÀNG và Cái kết